Rekrytointi

Mitä tarjoamme tiimiläisillemme?

  • Avoin ja kan­nus­ta­va työkulttuuri 
  • Tii­min tuki ja yhdes­sä teke­mi­sen meininki
  • Mah­dol­li­suus edis­tää arvos­tet­tu­jen brän­dien myyntiä
  • Työs­ken­te­ly onnis­tuu toi­mis­tol­ta tai jous­ta­vas­ti etänä
  • Mor­der­nit työvälineet
  • Toi­mia­lan kes­ki­ta­soa parem­pi poh­ja­palk­ka + provisiot
  • Oma työ­huo­ne
  • Kun­to­sa­li toi­mis­ton alakerrassa
  • ja pal­jon muuta!

Avoimet työpaikat

Avoin hakemus

Haem­me kokoa­jan teki­jöi­tä, joil­la on halu yrit­tää. Rek­ry­toim­me asen­net­ta ja se rat­kai­see. Hae meil­le mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä avoi­mel­la hake­muk­sel­la tai kysyy lisää soit­ta­mal­la suo­raan Laurille.

Jätä hakemus

Aloitetaanko yhteistyö?

Ota yhteyt­tä tai jätä meil­le yhteydenottopyyntö!